NAOMA hjælper med at byde velkommen til Danmarks første batteritog

Image

NAOMA på site inspection hos Midtjyske Jernbaner i Lemvig den 18. april 2023.

Midtjyske Jernbaner, der i dag betjener togstrækningerne Holstebro-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn, har netop afsluttet sit EU-udbud om indkøb af syv batteritog. Batteritogene bliver de første af slagsen i Danmark og skal erstatte Midtjyske Jernbaners nuværende dieseltogsæt fra ultimo 2024. Indkøbet, der er forhåndsgodkendt af Region Midtjylland og den danske stat, skal danne grundlag for udrulningen af batteritogsdrift på andre regionale strækninger og er dermed et vigtigt skridt på vejen frem mod målet om CO2-neutral togtrafik i hele Danmark.

Samarbejde sikrer succes

NAOMA hjælper Midtjyske Jernbaner med at træffe informerede beslutninger og sikrer, at projektet når sine mål. Med vores specialiserede støtte klæder vi Midtjyske Jernbaner bedst muligt på, ti at være i stand til at udvælge den bedste entreprenør til at designe og bygge den nye lade-infrastruktur. Vores samarbejde er med til at sikre, at virksomhedens overgang til CO2-neutral togtrafik, bliver en succes.

Dette projekt er et glimrende eksempel på, hvordan virksomheder kan samarbejde for at nå miljømål. Ved at udnytte NAOMAs ekspertise i udbudsprocessen tager Midtjyske Jernbaner et væsentligt skridt i retning mod at reducere CO2-udledningen i Danmarks transportsektor.

Sikring af standarder og -normer

Mens Midtjyske Jernbaner går videre med deres udbud for design og bygning af ny ladningsinfrastruktur til deres togflåde, spiller NAOMA en vigtig rolle i at sikre, at projektet lever op til de højeste standarder for sikkerhed og design.

NAOMA udnytter sin ekspertise i design og bygning af elektrisk infrastruktur til at sikre, at opladningsinfrastrukturen kan imødekomme de specifikke behov for batteritogdrift og er i overensstemmelse med TSI-standarderne. NAOMA samarbejder tæt med Midtjyske Jernbaner og deres partnere for at sikre, at opladningsinfrastrukturen er designet til at imødekomme de specifikke behov for batteritogdrift.

Tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) er en række europæiske standarder, der definerer de tekniske og operationelle krav til interoperabiliteten i det europæiske jernbanesystem. Overholdelse af TSI-standarder er obligatorisk for alle nye tog, der opererer i Den Europæiske Union.