Background Image

Bygherrerådgivning


Hos NAOMA tilbyder vi specialiseret bygherrerådgivning til både det offentligt og private kunder. Som bygherrerådgiver og tæt sparringspartner sikrer vi, at det er dine interesser, der bliver varetaget igennem hele forløbet. Vi er med helt fra den indledende behovsafklaring til den endelige realisering og aflevering af projektet.


Helhedsorienterede og værdiskabende

image3
Rammerne for et vellykket projekt formes allerede indledningsvis. Det er her, vi identificerer potentielle risici og faldgruber, eliminerer dem og fortsætter processen bedre rustet mod forsinkelser og uforudsete udgifter.

Hos NAOMA er vi dybt involveret igennem vores ledelsesstil og tilgår projektet helhedsorienteret. Det gør vi for at sikre løbende optimering og konstant fremdrift i et gennemtænkt projekt.

Erfaring og de rette kompetencer

image4
Som byggeherrerådgiver tilbyder NAOMA stærke kompetencer og erfaring fra store tværfaglige projekter. Erfaring og kompetencer sikrer den bedste rådgivning i de enkelte projektfaser, hvilket sætter jer i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Vi hjælper under hele processen bygherren med at holde fokus på den overordnede vision og nå projektets enkelte succeskriterier. Alt sammen med fokus på kvalitet, tidsplan og økonomi i hvert enkel fase.