Background Image

Bygherrerådgivning


Hos NAOMA tilbyder vi specialiseret bygherrerådgivning til både det offentligt og private kunder. Som bygherrerådgiver og tæt sparringspartner sikrer vi, at det er dine interesser, der bliver varetaget igennem hele forløbet. Vi er med helt fra den indledende behovsafklaring til den endelige realisering og aflevering af projektet.


Helhedsorienterede og værdiskabende

image3
Rammerne for et vellykket projekt formes allerede indledningsvis. Det er her, vi identificerer potentielle risici og faldgruber, eliminerer dem og fortsætter processen bedre rustet mod forsinkelser og uforudsete udgifter.

Hos NAOMA er vi dybt involveret igennem vores ledelsesstil og tilgår projektet helhedsorienteret. Det gør vi for at sikre løbende optimering og konstant fremdrift i et gennemtænkt projekt.

Erfaring og de rette kompetencer

image4
Som byggeherrerådgiver tilbyder NAOMA stærke kompetencer og erfaring fra store tværfaglige projekter. Erfaring og kompetencer sikrer den bedste rådgivning i de enkelte projektfaser, hvilket sætter jer i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Vi hjælper under hele processen bygherren med at holde fokus på den overordnede vision og nå projektets enkelte succeskriterier. Alt sammen med fokus på kvalitet, tidsplan og økonomi i hvert enkel fase.

Bygherrerådgivning fra start til slut

NAOMA tilbyder bygherrerådgivning, der styrker dig i din rolle som bygherre. Med vores omfattende elektriske og tekniske ekspertise samt stærke ledelseskompetencer styrer vi bygge- og anlægsprocessen fra start til slut, altid med fokus på tid, pris og kvalitet. Vi lægger stor vægt på, at projekter leveres til aftalt tid, inden for budget og med den ønskede kvalitet. Vores tjenester dækker alle projektfaser fra de første afklaringer til idriftsættelsen af det færdige projekt.

I de indledende faser fastlægges rammerne for projektets gennemførelse. Vi sikrer og definerer strategier, der understøtter en succesfuld projektgennemførelse. Når projektet skal konkretiseres, sørger vi for, at alle krav bliver integreret og opfyldt. Dette gælder både under projekteringen, udførelsen og idriftsættelsen, hvor vi tilbyder kontrol og projektstyring.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Strategisk rådgivning og planlægning
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer
  • Koordination mellem alle involverede parter
  • Risikovurderinger
  • Slutinspektion og idriftsættelse