Background Image

Lagring & BMS


Lagring og BMS (Battery Management System) giver nu endnu bedre forudsætninger for at maksimerer gevinsten fra den grønne energi.

F.eks. producerer et solcelleanlæg mest energi omkring middagstid, hvorimod forbruget typisk er størst om aftenen. Det forhold står skævt, da energien sendes ud til en lav pris for blot at måtte tilbagekøbes senere til en højere afgiftsbelagt pris, når elnettet er belastet.

Energilagring giver mulighed for undgå unødvendige forbrugstariffer ved at lagre overskudsproduktion og anvende strømmen senere. Derved får man mest mulig effekt fra det enkelte anlæg.


Grøn omstilling med stort samfundspotentiale

Både batterilagre og brintanlæg gør det muligt at etablerer anlæg, der kan anvende overskudsstrøm fra f.eks. vindenergi og solenergi.

Særligt brint rummer et stort potentiale i forhold til omstilling af energisystemet, da det giver et mere fleksibel anlæg, som er lettere at tilpasse de varierende mængder strøm på markedet – som f.eks. vindmøllestrøm. Overskydende strøm herfra kan på den måde lagres og være med til at fremstille brint mere bæredygtigt.

NAOMA tilbyder ekspertrådgivning til energilagringssystemer, hvor vi lægger vægt på at opfylde kundens ønsker og behov i en holdbar og sikker løsning.

Vi hjælper blandt andet med:

  • BMS til LI-ion og LiPo4
  • Brintanlæg