Background Image

Byggeledelse


Effektiv Byggeledelse: Fra Vision til Virkelighed

Image1

Professionel og effektiv byggeledelse er ikke bare essentielt for at realisere kundens vision, men altafgørende for tidsstyring, økonomi og kvalitet.

Hos NAOMA møder du kvalificerede byggeledere, der tager styring for projektet og håndterer pludselige udfordringer fra de mange faggrupper. Både til nyanlæg, modernisering og renoveringsprojekter tilbyder vi kyndigt tilsyn på alt fra mindre opgaver til komplicerede tværfaglige projekter.

Som din repræsentant varetager vi dine interesser og sørger for kontrakter, tidsrammer, budgetter og kvalitet af byggeriet går op i en højere enhed.


Tidlig involvering skaber gode processer

Hos NAOMA bidrager vi til både enkeltstående opgaver og store tværfaglige projekter. Ønsker I særligt god forståelse mellem entreprenører og det projekterede materiale - samt effektive arbejdsprocesser - kan I med fordel involvere os tidligt i projektet.

Vores projekt- og byggeledere har stor erfaring i at anvende en pragmatisk tilgang, der skaber resultater og sikrer et godt tværfagligt samarbejde. Naturligvis i henhold til kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Styring af entreprenør (fra opstart til afslutning og aflevering)
  • Løbene opfølgning af tilsynsnotater, som udarbejdes af tilsynsansvarlig
  • Udarbejdelse af afleveringsprotokol fra projektet til idriftsættelse
  • Opfølgning af diverse mangler
  • Opfølgning at tidsplan og økonomi
  • Styring af bygherreleverancer