Background Image

Projektledelse


Projektledelse

God og kompetent projektledelse er en forudsætning for et vellykket resultat – uanset opgavetypen. Hos NAOMA forstår vi, at energi-, infrastruktur-, bygge- og anlægsprojekter er omkostningstunge og kræver professionel projektledelse, hvis kundens ønsker og ambitioner skal realiseres.

Derfor er vi med i alle projektets faser for at sikre optimale forhold omkring tidsstyring, økonomi og ikke mindst kvalitet.


Få opfyldt alle succeskriterier

Det kan være svært at styre forretningens kerneområder og sideløbende både starte og lede større projekter. Heldigvis har I mulighed for at tilknytte vores ekspertrådgivere, der besidder stor erfaring inden for ledelse af alle projekttyper.

Vi opfylder jeres succeskriterier på baggrund af stærkt lederskab, effektiv kommunikation og de rette faglige kompetencer.

Da vi samtidig gør op med kassetænkning, og finder de bedste rammer til netop jeres projekt, er vejen banet for at bygge bro mellem vision og et vellykket slutresultat.

Som erfarent rådgivningshus kan vi naturligvis hjælpe med både dele eller hele projektledelsesprocesser, hvor vi varetager jeres interesse allerede fra idéfasen og videre til planlægning, design, implementering, drift og vedligeholdelse.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af Projekt Initierings Dokument (PID)
  • Interessentanalyse
  • Fasemodellen
  • Kommunikationsplaner
  • Rollefordeling
  • Risikostyring
  • Udarbejdelse af tidsplaner i Microsoft Project