Background Image

Risikoledelse


God risikoledelse minimerer risici og optimerer sikkerheden i de sektorer, der arbejdes inden for. Hos NAOMA tager vi sikkerheden meget alvorligt – både i forhold til det personale, der arbejder på projektet, men også for de almene brugere, som f.eks. passagerer ved jernbanen, trafikanter etc.

Vi anvender formel og metodisk struktureret risiko- og sikkerhedsstyring, hvor erfarne rådgivere vurderer arbejdsmiljø, udfører due diligence på områder og i miljøer, gransker og validerer tekniske systemer og deres pålidelighed samt meget mere.

Vi er særligt specialiserede inden for jernbanesektoren, ved anlægsarbejde og infrastruktur, ved energiprojekter samt inden for overordnet management.


I tråd med normer og standarder

Ofte stiller myndighederne krav om, at etableringer, tekniske systemer, styringsprocesser m.m. følger bestemte normer og standarder. Disse krav kan komplicere de enkelte risikostyringsprocesser og stille store krav til teknisk viden.

Hos NAOMA samarbejder du altid med en specialrådgiver, der har overblik og kender de enkelte krav til dokumentationen. Vi tilbyder risikoanalyser- og vurderinger på både tekniske, menneskelige og organisatoriske niveauer – fra mere simple analyser til det meget komplekse.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Afholdelse af risikoworkshops
  • Identificering af risici
  • Oprettelse af risikoregister
  • Tildeling af risici til risikoejer