Background Image

Stærkstrøm


Stærkstrøm

Sikkerhed og effektivitet er mærkesager hos NAOMA. Som rådgivende ingeniører tager vi vores arbejde med el-anlæg meget alvorligt, særligt da sikrings- og stærkstrømsarbejde har stor relation til de tilstødende områder, der ofte er fyldt med personer.

Vi leverer gennemtænkte løsninger til alt fra perronens mange funktioner som elevatorer, belysning af spor og terræn, monitorering, højtaleranlæg m.m. til tavleanlæg, sporskiftevarme, togforvarme og fremmedstik (240 V, 400 V, 1000 V og 1500-V-anlæg) etc.

Vi både analyserer, planlægger, implementerer, tester og indtænker sikkerhed i ethvert aspekt af stærkstrømsopgaverne.

Samtidig dyrker vi klimatilpasning med henblik på at levere de bedste energiløsninger i hvert enkelt projekttilfælde – til glæde for samfund og miljø


Sikkerhed frem for alt

Det kræver helt særlige kompetencer at arbejde med stærkstrøm, både fra de enkelte opgavetyper og i kraft af krav om uddannelse i arbejde ved sporområder. Hos NAOMA råder vi over de rette kompetencer og følger naturligvis Stærkstrømsbekendtgørelsen som beskyttelsesforanstaltning i arbejdet med strøm og energiforsyning.

Vi stiller vores ekspertise til rådighed og garanterer vellykkede resultater inden for etablering og opgraderinger af stærkstrømsanlægstyper.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Perron- og pladsbelysning
  • Ombygning af tavler
  • Sporskiftevarme
  • Fremmednetstik og togforvarme
  • Elevatorer