Background Image

Jernbanesikkerhed


Jernbanesikkerhed

Et større fokus på sikkerhed giver færre ulykker. Sikkerhedsplanlægning for baneprojektet er essentielt præventivt arbejde, der skal forhindre personskader samt skader på materiel. Derfor bør sikkerhedsplaner indtænkes allerede fra projektstart, med henblik på at minimere risici samt leve op til krav for myndigheder og etablere et professionelt arbejdsmiljø.

Hos NAOMA anvender vi formel og metodisk struktureret risiko- og sikkerhedsstyring. Vi leverer risikoanalyser til alle typer jernbaneprojekter, hvor både ansatte såvel som passagerer omkring banen og tilstødende områder har vores fulde opmærksomhed for at maksimere personsikkerheden.


Professionel konsulentbistand til Risk Management

NAOMA leverer professionel konsulentbistand til Risk Management, altså sikkerheds- og risikorelaterede ydelser og analyser indenfor jernbanesektoren.

I kraft af erfaring med denne type ydelser, kan vi løfte hele sikkerheden omkring dine projekter med analyser og vurderinger, styringsprocesser (inkl. krav fra myndigheder) samt RAM-analyser (Reliability, Avaliability og Maintainability) for at bestemme teknisk pålidelighed og meget mere.

Vores sikkerhedsledelsessystemer lever naturligvis op til Banedanmarks regler, normer og krav.

Vi hjælper blandt andet med:

  • CSM - Common Safety Method
  • RAM - Reliability, Avaliability og Maintainability
  • Udarbejdelse af systemdefinitioner
  • Afholdelse af risikoworkshop og uddannelse
  • Fareidentifikation og mitigerende / barriere handlinger